Wszystko w jednym miejscu

Kontrola bezpieczeństwa informatycznego jest to postępowanie ukierunkowane na faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, dopomagające w wyszukiwaniu ewentualnych zagrożeń, na jakie narażony jest wytypowany aparat. Dzięki nadzorom wyszukiwane są nie najlepsze obszary systemu, co pozwala na ich wzmocnienie tak więc dzięki temu zmniejsza się zagrożenie zatraty namiarów albo wejścia do […]

Czytaj dalej