Wszystko w jednym miejscu

Legionella została wykryta w wielu systemach wodnych, jak się przed nią zabezpieczyć?

W samych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 100 różnych gatunków bakterii wywołujących Legionellę. W najczęstszych przypadkach bakterie te rozwijają się w systemach wody pitnej (struktury, które dostarczają wodę do picia i innych zastosowań). Systemy te obejmują systemy gorącej wody studziennej, domowe podgrzewacze wody, prysznice parowe i wieże chłodnicze. Niektóre osoby mogą być bardziej zagrożone niż inne ze względu na ich stan zdrowia lub narażenie na znane czynniki ryzyka. Na przykład starsze osoby dorosłe mogą mieć osłabiony układ odpornościowy i często mieszkają w środowiskach wysokiego ryzyka – takich jak domy opieki lub budynki o słabej cyrkulacji powietrza. Aby ograniczyć rozwój bakterii Legionella w systemach wody pitnej, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób ta bakteria rośnie i rozprzestrzenia się. Dzięki temu będziesz wiedział, jakie środki ostrożności możesz podjąć, aby zapobiec wybuchowi epidemii w Twoim domu i jakie kroki powinieneś podjąć, jeśli podejrzewasz skażenie w swoim systemie.

Jak Legionella rozwija się w systemach wodnych

Kiedy woda stoi w określonym miejscu przez pewien czas, np. w domu, staje się źródłem rozwoju bakterii. Potencjalnym źródłem bakterii, które mogą rozwijać się w systemach wodnych, jest nieszczelny system wodny. Gdy woda znajduje się w odsłoniętym zbiorniku, takim jak niezabezpieczona rura, staje się źródłem rozwoju bakterii. Bakterie ze środowiska źródłowego mogą rozwijać się wewnątrz systemu wodnego i zanieczyszczać go. Proces ten może przebiegać na dwa sposoby: – Naturalna transmisja: Woda znajdująca się w rurze przez pewien czas może zostać skażona bakteriami z otaczającego środowiska. – Zanieczyszczenie z innego źródła: Woda znajdująca się w rurze przez pewien czas może zostać skażona bakteriami z innego źródła. Może się to zdarzyć, jeśli w rurze jest nieszczelność lub jeśli system jest podłączony do zanieczyszczonego źródła.

Co sprawia, że woda sprzyja rozwojowi bakterii Legionella?

Woda składa się z wielu substancji. Niektóre z nich, takie jak minerały i metale, są niezbędne do życia. Inne substancje, takie jak chlor, nie są niezbędne do życia, ale mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Woda wodociągowa zawiera zazwyczaj szereg substancji o różnym stężeniu, zależnym od obszaru geograficznego i innych czynników. Woda może być skażona, jeśli substancje te występują w systemie wodociągowym w zbyt wysokim stężeniu lub jeśli są obecne w systemie wodociągowym w niewłaściwej postaci. System wodny może zostać zanieczyszczony na dwa sposoby: – Początkowe źródło skażenia: Woda w rurze może ulec skażeniu, jeśli w rurze jest nieszczelność lub jeśli rura jest podłączona do innego skażonego źródła. – Błąd naturalny lub ludzki: Zanieczyszczenie może wystąpić, gdy woda źródłowa zasila system wodny lub gdy woda jest przetwarzana i dostarczana.

Jak legionella rozprzestrzenia się w systemie wodnym

W typowym domu woda pitna prawdopodobnie pochodzi z systemu wodociągowego, który jest podłączony do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja ta może znajdować się w piwnicy, kuchni, łazience lub pomieszczeniu gospodarczym. Woda w rurach może zostać zanieczyszczona na dwa sposoby: – Naturalne przenikanie: Zanieczyszczona woda znajdująca się w rurze przez pewien czas może zostać skażona bakteriami z otaczającego środowiska. – Błąd ludzki: Zanieczyszczona woda znajdująca się w rurze przez pewien czas może zostać skażona bakteriami z innego źródła. Może się to zdarzyć, jeśli w rurze jest nieszczelność lub jeśli rura jest podłączona do innego zanieczyszczonego źródła.

Kroki, które należy podjąć, aby zapobiec rozwojowi bakterii Legionella w systemach wodnych

Regularnie podlewaj trawnik, ale unikaj nadmiernego podlewania. Używaj filtra do wody. Zmniejszy to ilość bakterii w wodzie. Należy jednak pamiętać, że filtr nie usunie wszystkich szkodliwych substancji. Nie używaj wody ze studni ani z prywatnych wodociągów, która nie została przebadana i uznana za bezpieczną. Rozważ zainstalowanie filtra do wody w studni lub zainstalowanie miejskiego systemu wodociągowego. W przypadku podejrzenia skażenia w systemie wodnym należy skontaktować się z lokalnym wydziałem zdrowia. Może on udzielić pomocy i porady.

Rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy podejrzeniu skażenia w systemie wodnym

– Zmiana koloru wody – Jeśli woda jest mętna lub ma dziwny kolor, nie należy jej pić ani używać do żadnych celów. Należy skontaktować się z lokalnym wydziałem zdrowia, który może udzielić informacji na temat bezpiecznego korzystania z wody. – Zapach – Jeśli woda ma nieprzyjemny zapach, nie należy jej pić ani używać. Zdezynfekuj wodę odpowiednim środkiem dezynfekującym, a następnie przepuść ją przez filtr, aby usunąć wszelkie pozostałe cząsteczki. – Smak – jeśli smak wody jest inny niż zwykle, nie należy jej pić ani używać. – Osad na rurach – Jeśli na rurach osadza się osad, nie należy używać wody, ponieważ może to spowodować wyciek.

Podsumowanie

Jest wiele czynników, które mogą wpływać na jakość wody w domu – od rodzaju rur i armatury po źródło wody. Regularne sprawdzanie wody w domu pomoże upewnić się, że jest ona czysta. Jeśli zauważysz zmiany w jakości wody, nie używaj jej ani nie pij. Należy powiadomić lokalną służbę zdrowia, która poinformuje, jak bezpiecznie korzystać z wody.